Algemene voorwaarden Astrid Pekel Fotografie 2022-2023


1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, facturen en producten van Astrid Pekel Fotografie. Bij aanvraag van een opdracht gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. 

1.2 Indien bezwaar op de gestelde voorwaarden, dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de fotograaf. Indien erkenning door de fotograaf kan de fotograaf er voor kiezen een aangepaste overeenkomst op te stellen voor de desbetreffende opdracht. 

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment door Astrid Pekel Fotografie worden aangepast. 

2 Shoot, boeken en annuleren

2.1 Het boeken van een shoot kan schriftelijk via de website via het contactformulier of via de social media kanalen (Facebook/Instagram). 

2.2 De kwaliteit van de shoot is afhankelijk van verschillende factoren bijvoorbeeld de locatie, de externe hulp, de werkwilligheid van het dier, (weers)omstandigheden. 

2.3Het weer is een onstabiele factor, bij verwachte regen kan een shoot niet buiten plaatsvinden in verband met de apparatuur. Wanneer er geen alternatieve binnen locatie ter beschikking is (voldoende licht), dan zal in overleg de shoot worden verplaatst naar een andere datum. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

2.4 Alle genoemde tarieven zijn exclusief reiskosten en BTW. 

2.5 Het annuleren van een shoot door de opdrachtgever, kan kosteloos tot 72 uur vóór de geplande shoot. Wanneer de shoot wordt geannuleerd, wordt 30% van het tarief van de geboekte shoot in rekening gebracht door Astrid Pekel Fotografie. Indien de shoot binnen 72 uur wordt geannuleerd moet worden door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of blessure paard, biedt de fotograaf een andere datum aan als mogelijkheid voor de shoot. Wanneer de klant hier geen gebruik van maakt verplicht hij zich de annuleringskosten van 30% van het tarief van de geboekte shoot alsnog te voldoen.

In geval van onvoorziene omstandigheden de fotograaf niet in de gelegenheid is om de opdracht uit te voeren, wordt in goed overleg een nieuwe datum bepaald. 

3 Betaling en levertijd

3.1 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen in één keer te worden voldaan. Uitgezonderd wanneer hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt. 

3.2 De levertijd kan per product/pakket verschillen. In de meeste gevallen is dit 15 werkdagen. 

4 Klachten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

4.1 Klachten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan de fotograaf bekend te worden gemaakt. Wanneer de fotograaf uw klacht gegrond acht, dan staat de fotograaf het recht om binnen redelijke termijn het werk te herstellen of nieuw werk te leveren. 

4.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te vragen. Bij ontevredenheid dient een klacht te worden ingediend zoals bovenstaand vermeld in artikel 04.1. Samen met de fotograaf wordt naar een passende oplossing gekeken. 

4.3 Meedoen aan een shoot is volledig op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. De fotograaf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan uzelf, uw eigendommen of andere schade in de breedte zin van het woord. 

5 Auteursrecht & publicatie

5.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven ten allen tijden in het bezit van Astrid Pekel Fotografie.

5.2 Beeldmateriaal van Astrid Pekel Fotografie mag niet zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf gebruikt worden voor commerciële doeleinden.


Astrid Pekel

Astrid Pekel Fotografie

Jonagold 38

KVK: 82236399